Новини
Уведомление за издаден LEI код на "Софарма билдингс" АДСИЦ
Изтегли
 
Уведомление за проведено ОСА на Софарма билдингс АДСИЦ
На основание чл. 117, ал.2 и 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа Ви уведомяваме, че на 05.06.2017 год. се проведе редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ. 
 
Промяна Директор за връзка с инвеститорите
Уведомяваме, че с решение на Съвета на Директорите на "Софарма билдингс" АДСИЦ, взето на 12.01.2017г., се освобождава от длъжност Директор за връзка с инвеститорите лицето Петя Николова Петкова и се назначава на основание и съгласно изискванията на чл. 116г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа на длъжност Директор за връзки с инвеститорите лицето Лиляна Веселинова Горанова, считано от 16 януари 2017г., с данни за контакт: Адрес : гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, Сграда А, ет. 11; Тел.: + 359 2 8134 887 Факс: + 359 2 8134 141 Е-поща: lgoranova@sopharma.bg
 
          Всички новини
начало контакти

Софарма Билдингс АДСИЦ

Адрес:
Ул. "Лъчезар Станчев" 5, сграда А, ет. 20 Комплекс Софарма Бизнес Тауърс
София
Е-поща:
Телефон:
Факс:
ekostov@sopharma.bg
02 / 81 34 229
02 / 81 34 332
http://www.sopharma-buildings.com
Лице за контакти:
Емил Костов - Изпълнителен директор
 Лиляна Горанова - Директор за връзка с инвеститорите
E-поща: lgoranova@sopharma.bg
Телефон: +359 2 8134 887
 

Полетата маркирани с ( ! ) са задължителни
 
 
 
 
 

Иматеоставащи символи.

Моля, въведете следния код за сигурност (CAPTCHA).:
...

 

Sopharma Buildings 2017 

  Web Design & SEO