Новини
Покана за ОСА за 21.06.2018

Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК “Софарма билдингс“ АДСИЦ уведомява, че на 04 май 2018 година Агенцията по вписванията обяви с номер № № 20180504162529 Поканата за провеждане на Редовно общо събрание на акционерите на „Софарма билдингс“ АДСИЦ, насрочено за 21.06.2018 година.

„Софарма билдингс“ АДСИЦ прилага материали по дневния ред на РОСА на вниманието на акционерите, като същите ще бъдат достъпни на сайта на Екстри (www.x3news.com) , на интернет страницата на дружеството www.sopharma-buildings.com както и на хартиен носител на адреса на Дружеството, София, ул. Лъчезар Станчев 5 , Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.20 

 
Отчети 2018
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести Междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2018 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 
Одитиран ГФО 2017 год.

Софарма билдингс АДСИЦ оповести одитиран Годишен финансов отчет за 2017 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 

          Всички новини         

 

 

 

          Политика за защита на личните данни

 

 

начало контакти

Софарма Билдингс АДСИЦ

Адрес:
Ул. "Лъчезар Станчев" 5, сграда А, ет. 20 Комплекс Софарма Бизнес Тауърс
София
Е-поща:
Телефон:
Факс:
ekostov@sopharma.bg
02 / 81 34 229
02 / 81 34 332
http://www.sopharma-buildings.com
Лице за контакти:
Емил Костов - Изпълнителен директор
 Иванка Панова - Директор за връзка с инвеститорите
E-поща: vpanova@businesstowers.bg 
Телефон: +359 889 775 955
 

Полетата маркирани с ( ! ) са задължителни
 
 
 
 
 

Иматеоставащи символи.

Моля, въведете следния код за сигурност (CAPTCHA).:
...

 

Sopharma Buildings 2018 

  Web Design & SEO