Новини
Тримесечен финансов отчет 2019
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести тримесечен финансов отчет към 31.03.2019 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 
Годишен финансов отчет 2018 г.
Софарма билидингс АДСИЦ публикува Одитиран годишен отчет за 2018 г. на сайта на БФБ - www.x3news.com и на сайта на КФН-  http://e-register.fsc.bg/.
 
Междинен Финансов отчет 2018
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести тримесечен финансов отчет към 31.12.2018 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 

          Всички новини         

 

 

 

          Политика за защита на личните данни

          Уведомление за защита на личните          данни на потребителя

 

 

          Personal data protection

начало контакти

Софарма Билдингс АДСИЦ

Адрес:
Ул. "Лъчезар Станчев" 5, сграда А, ет. 20 Комплекс Софарма Бизнес Тауърс
София
Е-поща:
Телефон:
Факс:
ekostov@sopharma.bg
02 / 81 34 229
02 / 81 34 332
http://www.sopharma-buildings.com
Лице за контакти:
Емил Костов - Изпълнителен директор
 Иванка Панова - Директор за връзка с инвеститорите
E-поща: vpanova@businesstowers.bg 
Телефон: +359 889 775 955
 

Полетата маркирани с ( ! ) са задължителни
 
 
 
 
 

Иматеоставащи символи.

Моля, въведете следния код за сигурност (CAPTCHA).:
...

 

Sopharma Buildings 2018 

  Web Design & SEO